Gmina Szczebrzeszyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Foto: Katarzyna Link/ Lubelski Urząd Wojewódzki

W środę (15 września) w lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się podpisanie umów i przekazanie symbolicznych czeków dla 19 samorządów z naszego województwa na realizacje zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku. Wśród nich jest Gmina Szczebrzeszyn. Symboliczny czek odebrał od wojewody Zbigniew Paprocha – wiceburmistrz Szczebrzeszyna.

Pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymały powiaty: krasnostawski, puławski, świdnicki, rycki oraz gminy: Krzywda, Jeziorzany, Kłoczew, Garbów, Szczebrzeszyn, Łopiennik Górny, Kock, Kamień, Strzyżewice, Dzwola, Spiczyn, Ruda-Huta, Wojsławice, Poniatowa i Miasto Puławy.

– Gratuluję, że doszliście do tego etapu. Cieszy to, że kolejne drogi będą zmodernizowane, bądź wybudowane na nowo. To jest jeden z ważnych elementów poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa, Waszych wspólnot powiatowych i gminnych. Dziękuję za to, że wiele przedsięwzięć jest realizowanych wspólnie na danym terenie w porozumieniu między powiatem, a samorządem gminnym. Dziękuję za sprawne przygotowanie dokumentacji, która pozwoliła na to, że dzisiaj te umowy możemy podpisać. Takie uroczystości organizujemy po to, byście również Państwo mieli możliwość zakomunikowania tego swoim wspólnotom. To uwiarygodnienie informacji, które Państwo przekazujecie na swoim poziomie – podkreślał wojewoda Lech Sprawka.

Gmina Szczebrzeszyn otrzymała z funduszu 416 390,00 zł. Łącznie na inwestycje drogowe w 2021 roku, RFRD przekazał samorządom ponad 289 mln zł.

W tym roku będziemy realizować z tego programu 62 zadania w obrębie powiatów, 168 w przypadku gmin. To kolejne kilometry na lubelskich drogach. To przede wszystkim budowa dróg, ale i modernizacja. Warto zwrócić uwagę, że przy budowie są budowane kanały technologiczne, które służą m.in. do tego, by można było kłaść infrastrukturę chociażby do przesyłu, przy wykorzystaniu Internetu. Także są to nowoczesne drogi, w dużym standardzie bezpieczeństwa. Przede wszystkim chodzi właśnie o to, by modernizacja i budowa nowych dróg służyła poprawie bezpieczeństwa w ruchu na lokalnych drogach – powiedział wojewoda lubelski.

Środki z Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych są przekazywane samorządom w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA