Obwodnice coraz bliżej

Trwają prace przygotowawcze do budowy obwodnic siedmiu miejscowości w woj. lubelskim. Wśród nich są obwodnice Szczebrzeszyna, Gorajca czy Zamościa. Wszystkie w ciągu DK 74.

W ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic w woj. lubelskim powstanie siedem obwodnic omijających miasta: Janów Lubelski, Dzwolę, Gorajec, Szczebrzeszyn i Zamość (wszystkie w ciągu DK74) oraz Łęczną (DK82) i Łuków (DK63/DK76).

-Podpisaliśmy już umowy z wykonawcami na przygotowanie dokumentacji projektowych dla obwodnic Łęcznej i Łukowa. Wyłoniliśmy też wykonawców dokumentacji obwodnic Szczebrzeszyna i Zamościa, z którymi jesienią planujemy podpisać umowy. Projektanci pracują już nad dokumentacją obwodnicy Janowa Lubelskiego oraz Dzwoli i Gorajca – informuje GDDKiA w Lublinie.

Obwodnice poprowadzone zostaną po tzw. „nowym śladzie”.

-W ramach tych inwestycji powstaną jednojezdniowe drogi klasy GP (drogi główne ruchu przyspieszonego) po jednym pasie ruchu w obu kierunkach. Przebudowane również zostaną drogi poprzeczne i skrzyżowania. Zbudowane także zostaną m.in. obiekty inżynierskie, nowe drogi dojazdowe zapewniające obsługę komunikacyjną terenu przyległego, a także ekrany akustyczne, infrastruktura do ruchu pieszych i ochrony środowiska – wylicza GDDKiA.

Jedna z planowanych obwodnic omijać będzie Szczebrzeszyn.

-Wybraliśmy ofertę na opracowanie dokumentacji projektowej (STEŚ-R). Najkorzystniejszą złożyło biuro projektowo-konsultingowe Safege S.A.S, które zaoferowało opracowanie dokumentacji za cenę 1,6 mln zł. Po wykonaniu tej dokumentacji oraz przeprowadzeniu działań informacyjnych, kolejnym etapem będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która zatwierdzi przebieg drogi – informuje GDDKiA.

Oprócz obwodnicy Szczebrzeszyna, powstanie sześć innych obwodnic, m.in. w Gorajcu (gm. Radecznica), która powstanie po północno-zachodniej stronie miejscowości i będzie miała ok. 6,7 km długości. W tej chwili inwestycja jest na etapie prac przygotowawczych.

-Uzyskano już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Projektanci opracowują dokumentację geodezyjną i kartograficzną oraz geologiczną, która umożliwi ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy – wyjaśnia GDDKiA.

W przypadku obwodnicy Zamościa, trwają prace przygotowawcze i są na podobnym etapie, jak w przypadku obwodnicy Szczebrzeszyna.

-Najkorzystniejszą ofertę na opracowanie STEŚ-R złożyła firma Kontrakt, która zaoferowała opracowanie dokumentacji za cenę 4,1 mln zł. Wkrótce planujemy podpisanie umowy. Po wykonaniu tej dokumentacji oraz przeprowadzeniu działań informacyjnych, kolejnym etapem będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która zatwierdzi przebieg drogi – informuje GDDKiA.

Oprócz wymienionych obwodnic planowane są budowy w woj. lubelskim obejść dla Janowa Lubelskiego (DK74), Dzwoli (DK74), Łęcznej (DK82) i Łukowa (DK63/76).

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podkreśla, jak ważna jest współpraca i komunikacja z poszczególnymi samorządami i społecznościami lokalnymi na wszystkich etapach inwestycji drogowych.

-Większość inwestycji z Programu budowy 100 obwodnic jest na etapie przygotowania. Opracowywane są studia korytarzowe, STEŚ lub STEŚ-R. Ważne jest także, aby dotrzeć z informacjami o przyszłej obwodnicy do lokalnych społeczności, co pozwoli sprawnie przeprowadzić proces przygotowawczy. GDDKiA jest otwarta na współpracę i liczy na głosy i uwagi samorządów oraz wszystkich mieszkańców zainteresowanych budową obwodnic. Pozostajemy z władzami samorządów w stałym kontakcie – podkreśla.

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA