Uwaga! Woda z wodociągu w Szczebrzeszynie do spożycia tylko po przegotowaniu

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. Z o.o. informuje, że dnia 09.09.2021 r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Szczebrzeszyn, ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Woda do spożycia przez ludzi oraz do celów higienicznych wymaga przegotowania.

Stwierdzone przekroczenie parametrów bakteriologicznych nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia. Zakład niezwłocznie podjął działania naprawcze w celu usunięcia zanieczyszczenia.

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA