Trwają prace nad planem ochrony dla Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego

Ostatnie spotkanie w sprawie planu ochrony dla SzPK odbyło się 25 sierpnia w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie. Foto: Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie jest w trakcie przygotowywania projektu planu ochrony dla Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. Osoby mieszkające na terenie SZPK powinni się z nim zapoznać i zgłosić ewentualne uwagi.

Jesienią 2020 roku odbyły się konsultacje społeczne w trybie online (ze względu na obostrzenia związane z koronawirusem) w sprawie Planu Ochrony dla SzPK.

Plan ochrony dla SzPK ma określić długofalową (w perspektywie 20-letniej), strategię ochrony zasobów i walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych tego obszaru i plan działań ochronnych.

Uwagi do planu mogą składać wszyscy, których ten plan obejmie, czyli osoby mieszkające na terenie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, do 21 listopada 2021 roku. Wszystkie złożone uwagi i sugestie do planu ochrony dla Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego zostaną zarejestrowane i przeanalizowane. Można je zgłaszać: pod adres email: szczebrzeszynski.planyochrony@lubelskie.pl lub wysłać tradycyjną pocztą na adres: Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, ul. Mieczysława Karłowicza 4, 20-027 Lublin, z dopiskiem „Konsultacje Plan ochrony dla SzPK”. Korzystając z przygotowanego druku wniosku.

Pierwsze spotkanie interesariuszy dotyczące Planu Ochrony SzPK:

Więcej informacji: https://parki.lubelskie.pl/ochrona-przyrody/plany-ochrony#poczatek

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA