Szkoły dostały dofinansowania na remonty boisk

Ministerstwo kultury dziedzictwa narodowego i sportu przyznało dofinansowania w ramach tegorocznej edycji programu „Sportowa Polska”. Wśród dofinansowanych inwestycji są obiekty m.in. ze Szczebrzeszyna, Sułowa i Zwierzyńca..


Dofinansowanie w ramach programu „Sportowa Polska”, mogą otrzymać obiekty ogólnodostępne, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz nieodpłatnie umożliwiające masowe uprawianie sportu.

W 2021 roku wsparcie finansowe otrzymały: Zespół Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie oraz Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu. Oba dofinansowania w łącznej kwocie 378 190 zł z przeznaczeniem na remonty boisk szkolnych.


Wsparcie od ministerstwa w kwocie 472 538 zł, otrzymała także gmina Sułów – na przebudowę boiska przy Szkole Podstawowej w Sułowie.


Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju.

Inwestycje z dofinansowaniem podzielone zostały na trzy grupy: 1. Zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe, 2. Zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu, 3. Zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, dającej możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, stanowiącej ważny element profilaktyki zdrowotnej oraz umożliwiającej współzawodnictwo sportowe.


Tegoroczna edycja programu „Sportowa Polska” jest już czwartą z kolei. W poprzednich dofinansowano łącznie 624 inwestycje na kwotę ponad 825 tys. zł. W ubiegłym roku edycja „Sportowej Polski” dofinansowano 222 inwestycje na kwotę ponad 313 tys. zł.

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA