Bunkier czeka na turystów

Foto: Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie

Zakończyły się prace przy rekonstrukcji partyzanckiego bunkra z czasów drugiej wojny światowej w Lesie Łukaszowiec, pomiędzy Kawęczynkiem a Kawęczynem.

W Lesie Łukaszowiec został odnowiony partyzancki bunkier oddziału AK dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”. Stało się to dzięki wspólnej inicjatywie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, 25 Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu (wchodzącego w skład 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”) oraz ks. ppor. Konrada Zalewskiego – kapelana 25 BLP w Zamościu i wikariusza w parafii św. Mikołaja w Szczebrzeszynie, a także przy wsparciu Henryka Mateja, burmistrza Szczebrzeszyna i władz miasta i gminy.

Drewno do odnowienia bunkra zostało zakupione dzięki udzielonemu dla ŚZŻAK O/Z wsparciu finansowemu – przekazanemu za zgodą Nadleśniczego Lucjana Bednarza – przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zwierzyniec.

Podczas drugiej wojny światowej w bunkrze przebywali żołnierze z oddziału majora Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”. W miejscu, gdzie on był, w latach 1943-1944 była jedna z baz ćwiczebnych partyzantów AK.

Inicjatorem odtworzenia bunkra był nieżyjący już mgr inż. Jerzy Witold Jóźwiakowski ps. Ragis, jeden z najmłodszych żołnierzy Armii Krajowej – żołnierz 9. Pułku Piechoty Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej. Autor dwutomowego dzieła „Armia Krajowa na Zamojszczyźnie” (wyd. 2007r.).

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA