Powstaje mural mjr Kuncewicza ps. „Podkowa”

Foto: Tomasz Gaudnik

Na ścianie Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie, na rogu Placu Tadeusza Kościuszki i ul. Partyzantów, powstaje mural poświęcony mjr Tadeuszowi Kuncewiczowi ps. „Podkowa”, który jest lokalnym bohaterem z czasów drugiej wojny światowej.

Środki na wykonanie muralu pochodzą z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach zadania „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Mur,ale historia Wojska Polskiego”.

Wykonania muralu podjął się Arkadiusz Andrejkow , który jest znany z tego typu twórczości. Jest także autorem „Cichego Memoriału”, czyli serii murali wykonanych na starych stodołach, które były inspirowane starymi fotografiami mieszkańców danej miejscowości. Z tego projektu powstał nawet album.

Uroczyste odsłonięcie muralu nastąpi 25 lipca br., podczas uroczystości 77. Rocznicy Wkroczenia do Szczebrzeszyna oddziału „Podkowy”, który dokonał wyzwolenia miasta z rąk niemieckich okupantów w 1944 roku (program uroczystości).

Inicjatorem przedsięwzięcia jest Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie we współpracy z Stowarzyszeniem Chrząszczowy Gród.

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA