Akcja „Czysta rzeka” 2021

W tym roku do akcji zgłoszono 249 sztabów z całej Polski. Jednym z nich jest sztab Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie, która już po raz kolejny weźmie udział w akcji.

Oprócz nauczycieli i uczniów w tegorocznym sprzątaniu rzeki Wieprz, wezmą udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, pracownicy Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie, oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Do akcji przyłączy się Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń – wieloletni organizatorzy Festiwalu Stolica Języka Polskiego. Akcję wspierać będzie również Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie.


Ideą projektu „Operacja Czysta Rzeka”, jest podnoszenie świadomości ekologicznej, rozwijanie właściwych nawyków proekologicznych oraz możliwość zainspirowania najmłodszych kwestią ochrony środowiska.
Organizatorzy akcji zachęcają wszystkich mieszkańców, aby przyłączyli się do „Operacji Czysta Rzeka” i nie tylko podczas kilkugodzinnej akcji, ale każdego dnia dbali o czystość na terenach przyrzeczy.


Wierzymy, że dzięki naszemu zaangażowaniu , przyczyniamy się do realnych zmian i zwrócenia uwagi na rosnący problem zaśmiecania rzek.

Akcja Czysta rzeka Wieprz obejmuje teren wzdłuż rzeki Wieprz od ul. Zwierzynieckiej do Z.S. Nr 2 im. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie.

Akcja odbędzie się 30 kwietnia 2021 roku od godz. 11:00.

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA