REKLAMA

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Foto: Tomasz Gaudnik/ Archiwum

W związku z rezygnacją jednego z radnych Rady Miejskiej Szczebrzeszyna i zrzeczenia się przez niego mandatu w lutym 2021 roku, wojewoda lubelski ogłosił datę wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 5.

Okręg wyborczy nr 5 obejmuje zasięgiem sołectwo Przedmieście Zamojskie, ulice: Lubelska, Nadrzeczna, Zamojska (od nr 72 do 212 strona parzysta i od nr 53 do nr 185 strona nieparzysta).

Wybory uzupełniające odbędą się 25 kwietnia 2021 roku (niedziela).

Prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje: komitetowi wyborczemu partii politycznej, koalicyjnemu komitetowi wyborczemu, komitetowi wyborczemu organizacji, komitetowi wyborczemu wyborców.

Kandydatów na radnego można zgłaszać do dnia 1 marca 2021 roku, w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu, przy ul. Partyzantów 3/230.

ZOBACZ TAKŻE