REKLAMA

Bodaczów: Świetlica otwarta

Foto: Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie

W Bodaczowie powstała świetlica środowiskowa dla mieszkańców.

Wnioskodawcą projektu było Koło Gospodyń Wiejskich w Bodaczowie przy wsparciu Lokalnej Grupy działania „Nasze Roztocze”.

W ramach projektu doposażone zostało zaplecze kuchenne, doposażono salę świetlicową, wykonano remont podłogi sali głównej.

Celem projektu było podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez utworzenie świetlicy środowiskowej w miejscowości Bodaczów, a to wszystko w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Koszt zadania wyniósł 49 951,34 zł.

ZOBACZ TAKŻE