REKLAMA

Komputery dla szkół w ramach rządowego programu pn. „Zdalna Szkoła +”

W dniu 10 lipca 2020 r. Gmina Szczebrzeszyn otrzymała sprzęt komputerowy do zdalnej nauki.

Komputery typu All-in-One posiadają wielordzeniowe procesory, szybkie dyski SSD oraz 8 GB pamięci operacyjnej, wszystkie mają już zainstalowany system operacyjny. Zakupione zostały w ramach Projektu Centrum Projektów Cyfrowych (CPPC) „ZDALNA SZKOŁA +”

Sprzęt w następujących ilościach zostanie przekazany do trzech szkół samorządowych:

⦁ Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie -14 szt.,
⦁ Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie – 10 szt.,
⦁ Szkoły Podstawowej w Wielączy – 11 szt.,

oraz do trzech szkół niesamorządowych:

⦁ Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie – 2 szt.,
⦁ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Niedzieliskach – 2 szt.,
⦁ Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonii – 2 szt.

Projekt współfinansowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 9222699726 zawartej w dniu 27.05.2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Szczebrzeszyn ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 


Całkowita wartość projektu: 76 055,00 zł
Kwota dofinansowania UE: 75 000,00 zł.

ZOBACZ TAKŻE