W przyszłym roku GDDKiA ogłosi przetargi na ważne inwestycje

18 września 2020
Mapa inwestycji drogowych. Foto: GDDKiA

W przyszłym roku GDDKiA ogłosi przetargi w naszym regionie m.in. na rozbudowę drogi krajowej nr 74 na odcinku Gorajec-Szczebrzeszyn oraz zaprojektowanie obwodnicy Gorajca.

Wśród zadań ogłoszonych przez GDDKiA na drogach krajowych o wartości powyżej 20 mln zł w 2021 roku, znalazła się zapowiedź przetargu na rozbudowę odcinka krajówki od Gorajca do Szczebrzeszyna. Przetargi ogłoszone zostaną dla dróg krajowych o łącznej długości ponad 330 kilometrów.


-W sumie przetargi obejmą 37 odcinków, a wśród nich znajdą się m.in. rozbudowy DK62 Płock – Wyszogród (30,1 km), DK74 Gorajec – Szczebrzeszyn (10,4 km) i Janów Lubelski – Frampol (9,2 km), DK36 Lubin – Ścinawa (13,1 km), DK16 Głęboki Bród – granica państwa w Ogrodnikach (25,1 km) oraz DK22 Chojnice – Czersk (22,5 km) – informuje GDDKiA.


W ramach programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 GDDKiA wybuduje m.in. obwodnicę Gorajca o długości 6,7 kilometra. Droga będzie omijać Gorajec po północno-zachodniej stronie. W tej chwili inwestycja jest na etapie prac przygotowawczych.


-Uzyskano już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a kolejnym krokiem będzie m.in. opracowanie dokumentacji geodezyjnej, kartograficznej oraz geologicznej. Ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu budowlanego i budowę drogi planowane jest w III kwartale 2021 roku – zdradza GDDKiA.


W planach GDDKiA jest obwodnica Szczebrzeszyna.
-Obecnie trwają prace nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R). Projektant przygotował osiem różnych wariantów przebiegu trasy o długościach od 3,9 km do 6,2 km wraz z różnymi rozwiązaniami skrzyżowań z drogami poprzecznymi. Kolejnym etapem będzie złożenie wniosku do burmistrza Szczebrzeszyna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ogłoszenie przetargu na realizacje planowane jest w IV kwartale 2023 roku – wyjaśnia GDDKiA.


W ramach tej inwestycji wybudowana zostanie jedno jezdniowa droga klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) po jednym pasie ruchu w każdym kierunku oraz drogi poprzeczne i skrzyżowania z projektowaną drogą, drogi do obsługi ruchu lokalnego i obiekty mostowe.


W ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic w woj. lubelskim, zaplanowano budowę obwodnic: Janowa Lubelskiego (DK74), Dzwoli (DK74), Gorajca (DK74), Szczebrzeszyna (DK74), Łęcznej (DK82), Zamościa (DK74), Łukowa (DK 63/76). Dla czterech z z planowanych obwodnic trwają już prace przygotowawcze.