Szykuje się przebudowa mostu na Śwince w Bodaczowie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku Szczebrzeszyn-Zamość, budowę mostu przez rzekę Świnkę w Bodaczowie.

14 września wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.


W ramach prac rozebrana zostanie nawierzchnia drogi, dokonany zostanie demontaż wyposażenia obiektu, rozebrana zostanie płyta pomostowa, zdemontowane zostaną dźwigary wraz z łożyskami, zdemontowana zostanie konstrukcja masywna przyczółków oraz skrzydeł i podpór pośrednich, wykonane zostaną nowe fundamenty, wybudowana zostanie konstrukcja ramowa nowego obiektu, zamontowane zostaną nowe krawężniki i kapy chodnikowe, powstanie nowa nawierzchnia drogowa, odwodnienie, chodniki, umocnione zostanie dno oraz skarpy rzeki, a także przebudowana zostanie sieć uzbrojenia terenu.

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA