Nową studnię wykona firma z Grabowca

17 września 2020
Źródełko, które zostało obudowane wodomatem. Foto: Tomasz Gaudnik/ Archiwum

Gmina Szczebrzeszyn wyłoniła wykonawcę rozpoznawczego odwiertu pod ogólnodostępną studnie, z której będą mogli korzystać mieszkańcy miasta.

Przypomnijmy. W październiku 2019 roku Henryk Matej – burmistrz Szczebrzeszyna, przedstawił inicjatywę budowy nowej ogólnodostępnej studni dla mieszkańców. Stało się to po tym, kiedy właściciel działki przy ul. Zwierzynieckiej, na której znajdowała się około 100-letnia studnia artezyjska obudował źródło wodomatem i zaczął pobierać opłaty za pobór wody. Wszystko było zrobione legalnie i za zgodą odpowiednich instytucji.

Dotychczas pokolenia mieszkańców mogły korzystać z tego źródła bezpłatnie i bez ograniczeń ilościowych. Po sprzedaży działki ze źródełkiem przez prywatną osobę, obecny właściciel ograniczył możliwość bezpłatnego pobierania wody. Mieszkańcy nie kryli wówczas oburzenia na decyzję właściciela działki i skarżyli się do burmistrza na postawienie wodomatu, ale Urząd Miasta był bezsilny, ponieważ teren był prywatny i nic nie można było z tym zrobić. Dlatego burmistrz zaproponował budowę nowej studni dla mieszkańców. Do wyboru było kilka lokalizacji, ale mieszkańcy chcieli, żeby woda miała taki sam lub zbliżony smak oraz skład fizyko-chemiczny, taki jak w poprzedniej studni. Zapadła więc decyzja o budowie nowej studni na sąsiadującej z wodomatem działce, która należy do gminy. Było to stare targowisko zwierzęce. Gmina ogłosiła zapytanie ofertowe na wykonanie nowego odwiertu. Wysokość pierwszych ofert przekroczyły kwotę zarezerwowaną na ten cel w budżecie gminy. Drugie zapytanie ofertowe gmina opublikowała 6 sierpnia 2020 roku. Zgłosiły się cztery firmy. Najniższą ofertę (24 932,10 zł) złożył Zakład Robót Wiertniczych “Hydrowiert” z Grabowca.

Prace mają polegać na wykonaniu “rozpoznawczego otworu hydrogeologicznego S-1 w utworach czwartorzędowo-kredowych dla potrzeb ogólnodostępnych dla potrzeb mieszkańców miasta i gminy Szczebrzeszyn […]” do głębokości 70 metrów, rurowanie i filtrowanie otworu, pompowanie oczyszczające i pomiarowe, sprawowanie nadzoru hydrogeologicznego nad robotami oraz wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej wynikowej.

Odwiert ma być wykonany do końca października br.