REKLAMA

Bodaczów: Będzie ładniej i cieplej

Foto: Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie

Trwają prace przy termomodernizacji szkoły podstawowej w Bodaczowie.

Przypomnijmy. W ramach prac termomodernizacyjnych budynek szkoły zostanie ocieplony, a wnętrze zyska nowe energooszczędne oświetlenie. Wymieniona zostanie także instalacja ciepłownicza.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Oś Priorytetowa 5: Efektywność energetyczna i gospodarka nisko emisyjna. Działanie 5.2: Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Koszt całego zadania to prawie 2 mln zł. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020, Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie w wysokości ponad 1,2 mln zł.

ZOBACZ TAKŻE