Szkoły będą miały nowe pomoce dydaktyczne

Gmina Szczebrzeszyn pozyskała dodatkowe środki finansowe w kwocie ponad 133 tys. zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na wyposażenie w pomoce dydaktyczne szkoły podstawowe w zakresie nauk przyrodniczych.

-O dodatkową subwencję mogły ubiegać się szkoły publiczne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez jst, osoby prawne lub osoby fizyczne. W 2020 roku z takiej  możliwości mogły skorzystać dwie placówki.

W uzgodnieniu z dyrektorami wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Szczebrzeszyn o dofinansowanie w b.r. zwróciła się Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie – prowadzona przez jst  i Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonii  – prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe.

Dofinansowanie wynosi 100% kwoty, czyli realizowane jest bez wkładu własnego szkoły i gminy. To finansowe wsparcie zostanie w całości przeznaczone na wyposażenie pracowni biologicznych, geograficznych, chemicznych i fizycznych – informuje Urząd Miejski w Szczebrzeszynie.

CZYTAJ TAKŻE