REKLAMA

Ścieżka pieszo – rowerowa nad Wieprzem prawie skończona

Foto: Tomasz Gaudnik

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz dobiega końca. Wkrótce zostanie zamontowane oświetlenie oraz mała architektura w postaci ławek i koszy na śmieci. Cała trasa ma być pod nadzorem monitoringu.

Nowa ścieżka prowadzi od ul. Zwierzynieckiej (za mostem), wzdłuż rzeki Wieprz oraz pomiędzy trzcinami i dalej nowym mostkiem łączy się z tzw. ulicą Wagarową (przy Zespole Szkół Nr 2) i ul. Zamojską.

Ścieżka nie została jeszcze oddana do użytku i obowiązuje zakaz wstępu na teren jej realizacji. Jej oficjalne otwarcie ma nastąpić w sierpniu.

Inwestycja jest realizowana w ramach zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo rowerowej wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn”. Projekt jest  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020Oś Priorytetowa 7: Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego -Działanie 7.3: Turystyka przyrodnicza.

ZOBACZ TAKŻE