Gmina Szczebrzeszyn przyjmuje wnioski na usuwanie azbestu

26 maja 2020

Po raz czwarty rozpoczął się nabór zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”. Nabór trwa do 03 lipca 2020 roku.

-Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi. Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji – informuje Urząd Miejski w Szczebrzeszynie.

Więcej informacji i druki niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie www.azbest.lubelskie.pl oraz https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu.

Osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich trzech naborów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Zgłoszenie lokalizacji

Oświadczenie – brak sprzeciwu

Demontaż zgodnie z przepisami

Oświadczenie o przekwalifikowaniu demontażu na odbiór z ziemi