Bodaczów: W szkole będzie cieplej

22 maja 2020
Foto: Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie

W Bodaczowie trwają prace przy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej.

W ramach prac termomodernizacyjnych budynek szkoły zostanie ocieplony, a wnętrze zyska nowe energooszczędne oświetlenie. Wymieniona zostanie także instalacja ciepłownicza.

Gmina Szczebrzeszyn wybrała wykonawcę w przetargu. Wygrała go zamojska firma PU PORTAL Karol Szczech ze Skokówki. Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą 9 kwietnia 2020 roku.

Wartość prac wyceniono na 1 901 758,98 zł. Z tego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020, Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 235 733,40 zł.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Oś Priorytetowa 5: Efektywność energetyczna i gospodarka nisko emisyjna. Działanie 5.2: Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Zakończenie prac zaplanowano na 16 sierpnia 2021 roku.