REKLAMA

Most na Wieprzu w Bodaczowie będzie kilkakrotnie zamykany. Zobacz kiedy

Plan objazdu. Foto: Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie

Firma remontująca na zlecenie GDDKiA most na rzece Wieprz w Bodaczowie (na drodze krajowej nr 74), poinformowała o planowanych, jego czasowych zamknięciach dla pojazdów. Wszystko przez rozbiórkę i montaż nowej konstrukcji mostu.

-Zakres projektowanej inwestycji obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu (połówkami) w km 256+771 drogi krajowej nr 74, budowę nowego mostu wraz z dojazdami na odcinku od km 256+700 do km 256+850, umocnienie koryta i brzegów rzeki Wieprz, budowę kanału technologicznego, przebudowę zjazdów indywidualnych w km 256+757,20 i w km 256+842,6), przebudowę pobocza przylegającego do zjazdu w km 256+839,5, przebudowę sieci teletechnicznej oraz zabezpieczenie na czas prowadzenia robót pozostałych istniejących sieci. Inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy – informuje na swojej stronie internetowej spółka Sarinż, wykonawca inwestycji.

Planowane zamknięcia przejazdu przez most:

  • 22.06 – 24.06.2020 (3 dni) rozbiórka starego mostu
  • 06.07 – 10.07.2020 (5 dni) wiercenie pali fundamentowych
  • 20.07 – 22.07.2020 (3 dni) wbijanie grodzic stalowych
  • 09.09 – 11.09.2020 (3 dni) wyciąganie grodzic stalowych
  • 15.09.2020 (1 dzień) montaż konstrukcji
  • 9.10.2020 (1 dzień) betonowanie zamka płyty mostu
  • 6.11.2020 (1 dzień) próbne obciążenie mostu

Uwaga: Podane terminy mogą ulec zmianie!

Ruch krajówką na odcinku inwestycji poprowadzony będzie drogami lokalnymi: ul. Osiedlową (droga powiatowa nr 3205L), ul. Zieloną (droga powiatowa nr 3205L), ul. Orzechową (droga gminna gminy Sułów) oraz drogą gminną nr 110161L w miejscowości Bodaczów.

Koszt całej inwestycji wynosi prawie 6,5 mln zł.

ZOBACZ TAKŻE