Trwa budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy rzece Wieprz

20 kwietnia 2020
Foto: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie

Nad Wieprzem, od 13 marca trwają prace przy budowie 800 – metrowego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej, który połączy ul. Zamojską z ul. Zwierzyniecką.

Projekt przewiduje od ul. Zwierzynieckiej wykonanie na odcinku 800 metrów wzdłuż rzeki Wieprz, ścieżki z niefazowanej kostki betonowej o szerokości 3,5 metra (2 metry – ścieżka rowerowa i 1,5 metra – chodnik oraz 1 metr – opaska gruntowa). Przy ścieżce powstaną dwie wiaty do obserwacji przyrodniczej oraz most przez rzekę do tzw. ulicy Wagarowej. Most będzie miał długość 17 metrów orz szerokość 3,2 metra w tym szerokość jezdni 2,8 metra).

Zakończenie prac zaplanowano na 30 września 2020 roku.

Koszt inwestycji to prawie 1,5 mln zł.

Przetarg na prace wygrał Zakład Budowy i Remontu Mostów Eugeniusz Czyż z Sitańca (Zamość).

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 7: Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Działanie 7.3: Turystyka przyrodnicza.