Programy inwestycji dla obwodnic Dzwoli oraz Gorajca zatwierdzone przez ministra

2 kwietnia 2020
Foto: Ministerstwo Infrastruktury

W środę (1 kwietnia), Andrzej Adamczyk – minister infrastruktury zatwierdził w obecności Jacka Sasina – wicepremiera, ministra aktywów państwowych programy inwestycji dla obwodnic Dzwoli oraz Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74. Obie inwestycje znalazły się w programie budowy 100 obwodnic.

– Dzięki budowie obwodnic Dzwoli i Gorajca nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości drogi krajowej nr 74 pomiędzy Janowem Lubelskim a Zamościem. Inwestycje poprawią również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na drodze Janów Lubelski granica państwa w Zosinie. Obwodnice będą stanowić uzupełnienie dojazdu do trasy Via Carpatia  i obwodnicy Janowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S19 – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Obwodnice Dzwoli i Gorajca zostały ujęte w rządowym programie budowy do 2030 r. 100 obwodnic na sieci dróg krajowych w całej Polsce o łącznej długości ok. 820 kilometrów o wartości blisko 28 mld zł.

W ramach tego programu na Lubelszczyźnie powstanie 7 obwodnic: Obwodnica Dzwoli (w ciągu drogi krajowej nr 74), Gorajca (w ciągu drogi krajowej nr 74), Janowa Lubelskiego (w ciągu drogi krajowej nr 74), Łęcznej (w ciągu drogi krajowej nr 82), Łukowa (w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76), Szczebrzeszyna (w ciągu drogi krajowej nr 74) oraz Zamościa (w ciągu drogi krajowej nr 74).

– Prace przygotowawcze dla obwodnicy Gorajca są na ukończeniu, uzyskano już decyzję środowiskową. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy planowane jest w I połowie 2021 r., a zawarcie umowy w IV kwartale 2021 r. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2023-2025. Obwodnica Gorajca o długości 6,7 km ominie istniejącą zabudowę po północno – zachodniej stronie obecnego przebiegu DK74, przetnie dolinę rzeki Gorajec włączając się do odcinka drogi zbudowanego w 2001 r. prowadzącego przez Szperówkę. W ramach inwestycji powstaną trzy skrzyżowania z istniejącym układem drogowym oraz nowy most na rzece Gorajka. Realizacja obwodnicy pozwoli na wyprowadzenie ciężkiego ruchu tranzytowego z niekorzystnie ukształtowanego układu drogowego w tej miejscowości – informuje ministerstwo infrastruktury.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury