Wypełnij ankietę! Pomożesz w pozyskaniu środków na “Zamczysko”

27 lutego 2020
Foto: Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie

Gmina Szczebrzeszyn stara się o pozyskanie środków finansowych w ramach zadania “Budowa punktu widokowego i ścieżki edukacyjnej z wyeksponowaniem odkrytych reliktów wzgórza zamkowego w Szczebrzeszynie”. W związku z tym prosi mieszkańców o wypełnienie anonimowej ankiety.

– Projekt będzie częściowo finansowany ze środków unijnych w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne. W jego ramach przewidziano remont i rekonstrukcję z nadbudową istniejącej wieży zamkowej, zagospodarowanie przyległego terenu w ciągi piesze i elementy małej architektury, a także odtworzenie bramy wjazdowej – informuje Urząd Miejski w Szczebrzeszynie.

ANKIETA