REKLAMA

Obwodnica Szczebrzeszyna wśród setki innych dróg do realizacji

Wśród setki obwodnic, które znalazły się w rządowym programie budowy nowych dróg omijających miejscowości, jest siedem z woj. lubelskiego, a wśród nich obwodnice Szczebrzeszyna i Gorajca.

W ostatni weekend minister infrastruktury przedstawił nowy rządowy program budowy „100 obwodnic”, które mają być budowane w nadchodzących latach w całej Polsce. Wśród tej setki jest budowa siedmiu obwodnic z woj. lubelskiego: w Dzwoli, Janowie Lubelskim, Gorajcu, Szczebrzeszynie, Zamościu, Łęcznej i Łukowie.


Na budowę obwodnicy Szczebrzeszyna zabezpieczono środki na rozpoczęcie prac przygotowawczych z budżetu państwa. W tej chwili trwają prace projektowe tego obejścia. Ujęcie tej inwestycji w programie „100 obwodnic” pozwoli na traktowanie tego przedsięwzięcia jako zadania priorytetowego. Przetarg na budowę ma zostać ogłoszony w czwartym kwartale 2023 roku.


Przetarg na budowę obwodnicy Gorajca ma zostać ogłoszony w drugim kwartale 2021 roku. Na prace przygotowawcze tej inwestycji także zostały zabezpieczone środki z budżetu państwa.

Wcześniej ma się rozpocząć rozbudowa Drogi Krajowej nr 74 pomiędzy Gorajcem a Szczebrzeszynem. Inwestycje te odbywać się będą w ramach zadań komplementarnych.


Głównym celem budowy obwodnic jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar gęsto zabudowany. Budowa obwodnic na trasie drogi krajowej nr 74 (na odcinku od włączenia z realizowaną S19 na wysokości Janowa Lubelskiego aż do Hrubieszowa), obwodnica przyczyni się do odciążenia układu drogowego prowadzącego do Zamościa i dalej do przejścia granicznego Zosin-Uściług.

ZOBACZ TAKŻE