Zakończyły się prace termomodernizacyjne w SP Nr 1

5 lutego 2020
Foto: Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczebrzeszynie została poddana termomodernizacji w ramach projektu: “Termomodernizacja obiektów szkolno-wychowawczych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, przy ul. Ogrodowej 16 w Szczebrzeszynie”. Prace rozpoczęły się w połowie 2019 roku. Przetarg na ich wykonanie wygrała firma Inwex z Brodów Małych.

W ramach prac budowlanych wykonano: docieplenie ścian fundamentowych poniżej i powyżej poziomu gruntu, docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych wraz z wyprawą elewacyjną, docieplenie dachu nad salą gimnastyczną, przebudowę kotłowni węglowej na gazową wraz z modernizacją istniejącej instalacji c. o., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, instalację solarną na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Na inwestycję Gmina Szczebrzeszyn pozyskała środki finansowe: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2 332 161, 99zł (85,00%), budżetu państwa – 274 372,00 zł (10,00%) oraz ze środków JST – 137 186,01 zł (5,00%).

Całkowity wartość projektu wyniosła 4 907 933,08 zł.