REKLAMA

Gmina przebudowała drogę łączącą Kawęczyn z Brodami Małymi

Foto: Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie

Odcinek drogi o długości 1,3 kilometra, łączącej Kawęczyn z Brodami Małymi został przebudowany.

Symboliczne otwarcie przebudowanej drogi odbyło się 14 stycznia. Droga zyskała nową organizacją ruchu (droga powiatowa 3210 – droga wojewódzka 858).

– Zakres prac budowlanych obejmował: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (w tym rozebranie przepustów rurowych ), roboty ziemne, odwodnienie, wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, wraz z podbudową, zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej, chodnik z kostki brukowej, pobocza, roboty wykończeniowe oraz oznakowanie ( w tym bariery ochronne stalowe, pionowe znaki drogowe, aktywny znak D-6 na wysięgniku wraz z pulsatorem i podświetleniem przejścia dla pieszych z zestawem baterii słonecznych i akumulatorem AGM) – informuje Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie.

Droga została przebudowana do granicy z Gminą Zwierzyniec, do której należy dalsza przebudowa.

Na przebudowę drogi Gmina Szczebrzeszyn otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 806.668,00 zł. Wkład własny w zakresie kosztu kwalifikowanego zadania wyniósł: 345.716,28 zł. Łącznie przebudowa drogi kosztowała 1.151.384,28 zł.

ZOBACZ TAKŻE