Zakończyła się przebudowa “Harcówki”

26 grudnia 2019
Foto: Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie

Zakończyły się prace przy przebudowie dawnego budynku Sądu Grodzkiego przy ul. Sądowej w Szczebrzeszynie. W odnowionym budynku będzie miało swoją siedzibę Centrum Muzealno – Edukacyjne, a na zewnątrz w naturalnym zagłębieniu znajduje się amfiteatr.

-Celem głównym projektu było wykorzystanie wewnętrznego potencjału obszaru do rozwoju gospodarczego w oparciu o lokalne zasoby i podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz całej gminy Szczebrzeszyn. Zakres projektu obejmował utworzenie Centrum Muzealno-Edukacyjnego w Szczebrzeszynie wraz z amfiteatrem poprzez przebudowę zdegradowanego budynku (dawnego sądu grodzkiego przy ul. Sądowej 13 w Szczebrzeszynie). W ramach projektu wykonano wymianę dachu, izolacji, roboty betonowe i murarskie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, tynków i okładzin ścian, posadzki, elewacji, podjazdów dla niepełnosprawnych, roboty malarskie, wymianę ogrodzenia, budowę chodników i schodów terenowych, dróg i parkingów, kompleksową wymianę instalacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej – informuje Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie.

Na przebudowę budynku Gmina Szczebrzeszyn otrzymała dofinansowanie w ramach Osi 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Koszt wyniósł 2 155 510, 80 (w tym: dofinansowanie z UE – 1 442 566,97 (85%), dotacja celowa z budżetu państwa 169 713,76 (10%), wkład własny łącznie – 543 230, 07).