Wypełnij ankietę – pomożesz Gminie w pozyskaniu dofinansowania

11 grudnia 2019
Ruiny wieży zamkowej w Szczebrzeszynie. Foto: Tomasz Gaudnik/ Archiwum

W związku ze staraniem się przez Gminę Szczebrzeszyn o środki unijne, dzięki którym będzie możliwe częściowe sfinansowanie odbudowy wieży zamkowej w Szczebrzeszynie, Urząd prosi mieszkańców o wypełnienie anonimowej ankiety.

Jak już wcześniej informowaliśmy, Gmina Szczebrzeszyn planuje remont i rekonstrukcję z nadbudową istniejącej na Wzgórzu Zamkowym wieży obronnej, która była elementem szczebrzeskiego zamku w XIV wieku.

-Projekt będzie częściowo finansowany ze środków unijnych w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.  W jego ramach przewidziano remont i rekonstrukcję z nadbudową istniejącej wieży  zamkowej, zagospodarowanie przyległego terenu w ciągi piesze i elementy małej architektury, a także odtworzenie bramy wjazdowej – informuje Urząd Miejski w Szczebrzeszynie.