Kolejna szkoła w gminie będzie termomodernizowana. Tym razem w Bodaczowie

4 grudnia 2019
Foto: Archiwum

Henryk Matej, burmistrz Szczebrzeszyna informuje, że ” Gmina Szczebrzeszyn zawarła umowę o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie”.

Oznacza to, że budynek szkoły zostanie docieplony.

– Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego w gminie Szczebrzeszyn poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej. Realizacja ww. celu możliwa będzie poprzez osiągnięcie celów szczegółowych, tj. zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, wykorzystanie energii  z OZE (odnawialnych źródeł energii) oraz obniżenie kosztów oświetlenia – informuje Urząd Miejski w Szczebrzeszynie.

Budynek zostanie poddany termomodernizacji po wcześniejszym przeprowadzeniu audytu energetycznego i opracowaniu dokumentacji technicznej.

Poprzez realizację projektu poprawi się stan techniczny i estetyka elewacji szkoły. To już drugi tak duży obiekt szkolny w Gminie Szczebrzeszyn, który zostanie poddany dociepleniu. W 2019 roku gruntownej termomodernizacji została poddana Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczebrzeszynie.

Inwestycja w szkole w Bodaczowie prowadzona będzie w latach 2019-2021. Jej koszt wyniesie 2 185 049,28 zł, kwota dofinansowania z EFRR wynosi 1 235 733, 40 zł. Wkład własny to 949 315,88 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.