„Zawodowy strzał w 10 – wybierz swoją przyszłość” w ZS Nr 2

22 listopada 2019
Foto: Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie/ Nadesłane

W dniu 15 listopada 2019 r. z inicjatywy Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Zespole Szkół Nr 2 im. dr. Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie odbyła się piąta edycja przedsięwzięcia „Zawodowy strzał w 10 – wybierz swoją przyszłość”.

Wśród zaproszonych gości byli: poseł na Sejm RP Pan Tomasz Zieliński, Wicekurator Oświaty Pan Piotr Szczepanik, Wicestarosta Zamojski Pan Witold Marucha, Burmistrz Szczebrzeszyna Pan Henryk Matej, Kierownik LSCDN w Lublinie Pan Artur Gontarz.

Celem organizowanego cyklicznie przedsięwzięcia jest wzmacnianie prestiżu szkolnictwa branżowego, pomoc absolwentom szkół podstawowych w świadomym wyborze dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej oraz podnoszenie świadomości dorosłych na temat ich roli w procesie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej uczniów.

W wydarzeniu uczestniczyli doradcy zawodowi i uczniowie 45 szkół podstawowych z terenu działania Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu. Uczniowie skorzystali z warsztatów i pokazów zawodów w których kształcą Zespół Szkół Nr 2 im. dr. Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie i Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu, a były to pokazy gastronomiczne, barmańskie, kelnerskie, mechaniczne, geodezyjne, technologii drewna, informatyczne i ochrony środowiska.

Wydarzeniem towarzyszącym prezentacjom zawodów przygotowanym przez szkoły była konferencja dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i doradców zawodowych szkół podstawowych. Tematem przewodnim konferencji było wykorzystanie środków unijnych jako sposobu na podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Przykład dobrych praktyk w tym zakresie zaprezentowała Pani Agata Jonasz dyrektor zespołu Szkół Nr 2 im. dr. Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie. Przedstawiła korzyści wynikające z pozyskiwania środków unijnych i realizacji projektów Erasmus +, POWER, projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, realizowanych od 2013 roku w szkole. Ważnym punktem konferencji było wystąpienie Kierownika Oddziału Wsparcia Wdrażania DW EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Pani Alicja Ciorgoń, która zachęcała szkoły zawodowe do sięgania po środki unijne w celu podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego. Pani Anna Kułaj- doradca zawodowy w PUP w Zamościu, przedstawiła aktualną sytuację i przewidywane zmianach na rynku pracy. Podkreśliła konieczność dostosowywania oferty szkolnictwa branżowego do potrzeb rynku pracy. Podsumowując konferencję wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu Pani Krawczyk Barbara w swoim wystąpieniu poruszyła bardzo istotny temat „Jak rozmawiać z uczniami, ich rodzicami o szkolnictwie zawodowym?”.

Przedsięwzięcie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję poznania szkoły, rozmowy z uczniami którzy wybrali naukę w technikum i szkole branżowej, oraz zrobienia pierwszego kroku w swojej zawodowej karierze.

(Nadesłane)