Brody Małe: Nowe zaplecze dla piłkarzy i sędziów

4 listopada 2019
Foto: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie

Przy boisku piłkarskim „Alwa” w Brodach Małych zamontowane zostały kontenery z szatniami dla piłkarzy, biurem dla sędziów oraz sanitariatami wraz z prysznicami.

Zakupiła je dla piłkarzy z Brodów Małych – Gmina Szczebrzeszyn. Spośród trzech ofert, najkorzystniejszą cenę ponad 118 tys. zł zaoferowało Przedsiębiorstwo Budowy Segmentów Spółka z o.o. z Płocka.