Czy biblioteka otrzyma imię dr Klukowskiego?

9 października 2019

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie ogłosiła konkurs literacki pn.: „W liście do Burmistrza Szczebrzeszyna uzasadnij, że nową bibliotekę należy nazwać imieniem dr Zygmunta Klukowskiego”.

– Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Szczebrzeszyn i organizowany jest w ramach Roku Zygmunta Klukowskiego i Międzynarodowego dnia pisania listów – informuje na swojej stronie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie.

Szczegóły na STRONIE biblioteki.

Warto wspomnieć, że to właśnie dr Klukowski był inicjatorem powstania w Szczebrzeszynie publicznej biblioteki. Pierwszą tego typu placówkę otwarto w Szczebrzeszynie 21 stycznia 1939 roku, na kilka miesięcy przed wybuchem drugiej wojny światowej. Kiedy wybuchła wojna biblioteka zaprzestała działalności. Ponownie biblioteka została otwarta 1 października 1948 roku na mocy „Dekretu o Bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi” z 17 kwietnia 1946 roku. Książki do powojennej biblioteki przekazał m.in. dr Zygmunt Klukowski oraz mieszkańcy miasta, którzy podczas niemieckiej okupacji przechowywali książki w swoich domach.

Skomentujesz?