Hiszpańskie podsumowanie zdobytych doświadczeń uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie

12 września 2019
Foto: Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie

Od kilku już lat uczniowie Zespołu Szkół nr 2 – Technikum w Szczebrzeszynie zdobywają doświadczenie, kompetencje zawodowe, społeczne i językowe na praktykach zagranicznych. W tym roku było to możliwe dzięki realizacji projektu pt.,, Europejski wymiar kształcenia w Zespole Szkół nr 2 w Szczebrzeszynie” Miejscem stażu była Malaga w Hiszpanii.

Jesteśmy szkołą ponadgimnazjalną, która od 2013 r. wciąż poszukuje nowych edukacyjnych rozwiązań. I już po raz kolejny korzystając ze środków unijnych realizujemy projekty zagranicznych staży zawodowych, opracowanych w ramach programu Leonardo da Vinci, Erasmus + i PO WER. Dzięki praktykom dajemy uczniom możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego i stwarzamy im szansę na doświadczenie pracy poza granicami kraju. Łącznie w dotychczasowych projektach uczestniczyło 117 uczniów i 14 opiekunów. Były to:
⦁ Praktyka zagraniczna szansą na nowe doświadczenie zawodowe( KONKURS 2013)
⦁ Zawodowe domino ( KONKURS 2014)
⦁ Europejska praktyka drogą do sukcesu( KONKURS 2016)
⦁ Europejski wymiar kształcenia w Zespole Szkół nr 2 w Szczebrzeszynie ( KONKURS 2018)

Celem zagranicznych praktyk – jak mówią koordynatorki Elżbieta Nawrocka i Alina Pietrzniak – jest podwyższanie i poszerzanie kompetencji zawodowych, zdobycie wartościowego doświadczenia zawodowego w odmiennych warunkach kulturowych i obyczajowych, kształtowanie postaw przedsiębiorczości, doskonalenie posługiwania się językiem obcym z naciskiem na terminologię fachową. Autorki realizowanych projektów podkreślają także, że jednym z głównych celów jest zwiększenie mobilności zawodowej młodzieży oraz wzbogacenie oferty szkoły a także podniesienie jej prestiżu w środowisku lokalnym.

Obecny nasz projekt w Hiszpanii, dodają koordynatorki, dobiega końca. Partnerem w projekcie była współpracująca od lat ze szkołą firma Euromind z Hiszpanii. Grupa uczestników projektu, kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, z sukcesem zakończyła swoje 3 tygodniowe zagraniczne praktyki. Uczestnicy odbywali je na przełomie kwietnia i maja 2019 r. w restauracjach i hotelach w Maladze, pracując indywidualnie lub w grupach 2 i 3 osobowych. Kwalifikacje przez nich zdobyte zostały transferowane i uznane przez szkołę w ramach Porozumienia o Partnerstwie zgodnie z ideą ECVET. Aby sprostać wymaganiom stawianym przez hiszpańskich pracodawców młodzież szlifowała język hiszpański przed wyjazdem i w trakcie stażu uczestnicząc w kursie językowym oraz w warsztatach pedagogiczno- kulturowych. Realizowali także bogaty program kulturowy- zwiedzali Malagę, Rondę, Sewillę i inne ciekawe miejsca Andaluzji. Znaleźli również czas na kontakt z wysoką kulturą w Muzeum Picassa i Centrum Pompidou.

Uczniowie projektu wrócili zadowoleni i wszyscy zostali docenieni przez hiszpańskich pracodawców za sumienność, zaangażowanie i jakość wykonywanej pracy. Jedna z uczestniczek tak napisała o swojej restauracji ,,… Szczypta optymizmu, gram szczęścia i odrobina wiary w siebie, a przy tym ŁYŻKA wariactwa – to przepis naszej restauracji na sukces. Takie miejsce praktyk jest jak marzenie. Przepis na gazpacho znamy już na pamięć, a flan zrobimy z zamkniętymi oczami…”

Po powrocie do Polski praktykanci wykorzystywali znajomość hiszpańskich receptur w czasie zajęć praktycznych oraz uroczystości szkolnych przygotowując tradycyjne potrawy kuchni śródziemnomorskiej.
Podsumowując, Zespół Szkół Nr 2 stawia na kreatywność, otwarcie na świat oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych. Odpowiada na potrzeby i aspiracje uczniów. Daje możliwość zdobycia bagażu zawodowych doświadczeń, wspaniałych wspomnień, umiejętności językowych i zawodowych, nowych znajomości międzynarodowych, szansę na lepszą pracę.

(Nadesłane)