Odbiorą bezpłatnie wyroby zawierające azbest

8 maja 2019

Ruszył trzeci nabór wniosków na bezpłatne usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych z gminy Szczebrzeszyn, w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

Nabór trwa od 06 do 24 maja 2019 r. Każde zgłoszenie obejmuje: demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów azbestowych. 

Szczegóły można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie lub na stronie internetowej projektu. Niezbędne druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Usuń azbest – Przewodnik Krok po kroku.