Zjazd rodziny Klukowskich

2 maja 2019
Rodzina Klukowskich na wakacjach w miejscowości Żwańczyk (teren obecnej Ukrainy, na wschód od Kamieńca Podolskiego), od lewej Antonina, Konstanty Borysowicz (mąż Zofii-siostra Zygmunta), Felicja (matka Zygmunta), Zygmunt, Julian (brat Zygmunta), Jordan (ojciec Zygmunta) i Antonina oraz dzieci Juliana i Antoniny. Foto: NN/Ośrodek KARTA

Wszystko wskazuje na to, że w lipcu br. na zaproszenie Dariusza Górnego do Szczebrzeszyna przyjadą potomkowie dr. Zygmunta Klukowskiego mieszkający w Tajlandii, Stanach Zjednoczonych i w Polsce.

Przyjazd potomków dr. Zygmunta Klukowskiego, dyrektora szpitala pw. św. Katarzyny, bibliofila, kronikarza Zamojszczyzny, nauczyciela higieny w Seminarium Nauczycielskim Męskim w Szczebrzeszynie, organizatora ruchu wydawczego, historyka medycyny i Szczebrzeszyna i regionu, autora „Wspomnień” z okresu II RP i „Dzienników” z czasów II wojny światowej i lat powojennych, kapitana WP, uczestnika kampanii wrześniowej 1939r., żołnierza ZWZ-AK, ma związek z przypadającą w tym roku 100. rocznicą przyjazdu doktora do tego miasta oraz 60. rocznicą jego śmierci, tym samym wpisuje się w ogłoszony przez Radę Miasta i Gminy Szczebrzeszyn Rok Zygmunta Klukowskiego

Zgodnie z deklaracją złożoną Dariuszowi Górnemu w dniach 11-31 lipca br. z Tajlandii, Stanów Zjednoczonych i Polski do Szczebrzeszyna przyjedzie kilkanaście osób będących najbliższymi potomkami dr. Zygmunta Klukowskiego. Już teraz wiadomo, że krewni zwiedzą m.in. Warszawę, Lublin, Zamość, Szczebrzeszyn oraz spotkają się z mieszkańcami regionu.

Pamięć o doktorze i jego działalności, co oczywiste, nasza: szczebrzeszyńska, zamojska, regionalna są nieco inne niż te rodzinne, ze Stanów Zjednoczonych, bo zostały ukształtowane w odmiennych warunkach społeczno-politycznych; zostały zindywidualizowane różnymi perspektywami. Pamięć amerykańska jest równie silna i trwała, czego wyrazem są, m.in. wydane przez Andrew Klukowskiego i siostrę Helen książki: Diary from the Years of Occupation 1939-44, Red Shadow: A Physician’s Memoir of the Soviet Occupation of Eastern Poland, 1944-1956 (napisane na podstawie „Dzienników” dr. Zygmunta Klukowskiego) oraz rodzinna saga (Dangerous Journey to Freedom) o determinacji w dążeniu do godnego życia w wolnym kraju, jakimi dla Jerzego (syn dr. Z. Klukowskiego i ojciec Andrew) i jego żony Wandy okazały się Stany Zjednoczone.
O kolejnych przedsięwzięciach związanych z ogłoszonym Rokiem dr. Zygmunta Klukowskiego będziemy jeszcze informować.

(Nadesłane)