Radni złożyli ślubowanie.

Radni VI kadencji Rady Miejskiej Szczebrzeszyna

W środę (1 grudnia) odbyła się pierwsza szóstej kadencji sesja Rady Miejskiej Szczebrzeszyna. Uczestniczyli w niej wybrani w ostatnich wyborach samorządowych radni – łącznie 14 osób (jeden był nieobecny).

Po ślubowaniu radni wybrali w tajnym głosowaniu przewodniczącego rady miejskiej i jego zastępcę. Po podliczeniu głosów na przewodniczącego wybrany został Mariusz Drożdżyk,  a na jego zastępcę Stanisław Kot – obaj pełnili tę funkcję w poprzedniej kadencji.

Na pierwszym spotkaniu radni powołali także komisje m.in. rewizyjną i finansów. Warto wspomnieć, że wśród nowych radnych są dwie kobiety. W poprzedniej radzie byli sami mężczyźni.

Przewagę w nowej radzie mają radni wybrani z komitetu Mariana Mazura – jest ich ośmiu, czterech reprezentuje komitet wyborczy Henryka Mateja i po jednym jest z komitetów Naszej Wspólnej Sprawy, Mariana Kitowskiego oraz Czesława Wójcika.

Na zaprzysiężeniu był nieobecny Andrzej Traczykiewicz i ma złożyć ślubowanie w późniejszym terminie.

Zaprzysiężenie Mariana Mazura na burmistrza Szczebrzeszyna odbędzie się w poniedziałek (6 grudnia) podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

6 Responses to Radni złożyli ślubowanie.