Dzikie wysypiska posprzątane

Zdjęcie od lewej przedstawia to samo miejsce w 2011 i 2012 roku (po rekultywacji)

Gmina zlikwidowała dzikie wysypiska śmieci na terenie gminy, a w ich miejscu już pojawiły się kolejne.

W ramach unijnego projektu pod nazwą „Uzupełnienie zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczebrzeszyn” z RPO Województwa Lubelskiego, Działanie 6.1 Ochrona i Kształtowanie Środowiska – Kategoria II Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi, gmina Szczebrzeszyn pozyskała środki finansowe m.in. na budowę kompostowni odpadów biodegradowalnych.

Z tych samych środków gmina zrekultywowała nieczynne już wysypisko odpadów komunalnych w Szczebrzeszynie – Błoniu i wysprzątane zostały dzikie wysypiska śmieci na terenie gminy.

Niestety, w wysprzątanych miejscach pojawiły się nowe śmieci – informują nas Czytelnicy.

W miejscu, gdzie były wysypywane śmieci są ustawione tabliczki informujące o zakazie ich wysypywania, a być może pojawią się tam także bezprzewodowe kamery.

Koszt zlikwidowania dzikich wysypisk śmieci zamknął się kwotą 172 tys. 200 zł.

30 Responses to Dzikie wysypiska posprzątane