Nowa ustawa, nowe opłaty za śmieci

od 1 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Znowelizowana ustawa zmieniła zasady gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nakłada nowe obowiązki na mieszkańców i jednostki samorządowe.

Gmina ma 18 miesięcy (od dnia wejścia ustawy w życie) na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Ustawa zobowiązuje gminy do opracowania nowych regulaminów utrzymania czystości i porządku na swoim terenie, a także ustalenia stawki opłaty jaką mieszkańcy będą musieli uiszczać na rzecz gminy za odbieranie odpadów komunalnych.

Gmina będzie musiała ogłosić przetarg na wybór firmy, która będzie świadczyła usługi w zakresie odbierania śmieci i innych odpadów komunalnych. Wprowadzona zostanie rozszerzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych.

Nowe prawo powoduje, że gmina staje się właścicielem odpadów komunalnych, które znajdują się na jej terenie. Dlatego umowy z jednostką odbierającą odpady z nieruchomości mieszkańców będzie zawierał burmistrz Szczebrzeszyna, a nie jak było dotychczas, gdy każdy z mieszkańców zawierał umowy indywidualnie z ZGKiM.

Każdy właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do złożenia deklaracji zawierającej dane, na podstawie których będzie naliczana “opłata śmieciowa”.

Nowy system zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013 roku.

4 Responses to Nowa ustawa, nowe opłaty za śmieci