Ulica Wyzwolenia zmieni nazwę

10 stycznia 2019

Zmiana nazwy ulicy wynika z Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zmiany nazwy ulicy wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie w grudniu 2018 r. i było przedstawione przez burmistrza Henryka Mateja radnym na grudniowej sesji Rady Miasta. W treści pisma – jak przedstawił radnym burmistrz – była opinia wydana przez Instytut Pamięci Narodowej dotycząca ul. Wyzwolenia.

Według tej opinii, nazwa ulicy Wyzwolenia w Szczebrzeszynie, została jednoznacznie zinterpretowana przez ówczesne Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczebrzeszynie w duchu komunistycznej propagandy i fałszywych interpretacji historycznych narzuconych przez władze w okresie PRL. W załączonym do uchwały nr 48/108/72 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczebrzeszynie z dnia 29 maja 1972 roku, rysie historycznym napisano, że ulica:”uzyskała nazwę po drugiej wojnie światowej dla upamiętnienia zwycięstwa nad faszyzmem i odzyskania wolności. W związku z tym IPN stwierdził, że nazwa ulicy jednoznacznie celebruje fakt wkroczenia do Szczebrzeszyna Armii Czerwonej, fałszywie interpretowanych jako odzyskanie wolności przez Polskę i Polaków. Tymczasem wbrew nadziejom Polaków oczekujących odbudowy wolnego kraju po okupacji niemieckiej, Armia Czerwona w latach 1944-1945 stała się narzędziem ponownej aneksji niemal połowy terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do Związku Sowieckiego, zniewolenia reszty kraju oraz budowy w nim systemu komunistycznego w pełni zależnego od władz w Moskwie. Zajęcie ziem polskich przez Armię Czerwoną zapoczątkowało nowy okres zniewolenia i martyrologii Narodu Polskiego.

Od 8 do 17 stycznia Urząd Miejski w Szczebrzeszynie prowadzi konsultacje społeczne w formie ankiety dostępnej na stronie internetowej gminy oraz w formie papierowej, którą po wypełnieniu należy złożyć w ratuszu.

Mieszkańcy mają do wyboru dwie propozycje zmiany nazwy dla ul. Wyzwolenia: Kościelna (nazwa przedwojenna) i Józefa Brandta (urodzony w Szczebrzeszynie światowej sławy artysta malarz batalista). W internetowej ankiecie na stronie urzędu mieszkańcy mogą zaproponować własną nazwę, dotychczas dopisano nazwy: Ateistyczna, Oddajcie nam XXX-Lecia, al. Prywatnego Folwarku, Jak nie Wolności to pasuje Niewoli, Kajko i Kokosza, Klechów.

Skomentujesz?