ASPN Roztocze przestanie istnieć ?

Czy klub ASPN Roztocze Szczebrzeszyn zostanie rozwiązany ? Okaże się na walnym zebraniu, które były zarząd organizuje w niedzielę (4 marca) w Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie.
Zebranie poświęcone będzie aktualnej sytuacji Klubu “Roztocze” Szczebrzeszyn, po podaniu się całego zarządu do dymisji.

Podczas “walnego” członkowie zarządu przedstawią przyczyny podjęcia “tak dramatycznej uchwały”.

Zarząd rozważa w pierwszej kolejności wycofanie zespołu seniorów z rozgrywek IV Ligi Lubelskiej (zlikwidowanie sekcji seniorów) lub całkowite zaprzestanie dalszego prowadzenia działalności statutowej, a wiec rozwiązanie Stowarzyszenia i zakończenia jego 12 – letniej historii.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium
2. Powitanie gości i członków stowarzyszenia
3. Wybór Komisji: Uchwal i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej
4. Sprawozdanie Zarządu za rok 2011 – przedstawienie uchwały o poddaniu się Zarządu do dymisji
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Wybór Komisji Wyborczej
7. Dyskusja, wolne wnioski
8. Podjecie uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania Stowarzyszenia lub jego rozwiązania
9. Wybór nowych władz Stowarzyszenia: Prezesa Zarządu, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Likwidatora Stowarzyszenia
10. Zakończenie zebrania

“Walne” rozpocznie się o godz. 14., a w przypadku braku quorum drugi termin ustalono tego samego dnia co pierwszy – na godz. 14.30.

34 Responses to ASPN Roztocze przestanie istnieć ?