Mieszkańcy mają miejsce do ćwiczeń na świeżym powietrzu

9 października 2018

Foto: Tomasz Gaudnik

Plac zabaw wraz z wyposażeniem, si‚łownia zewnętrzna™, strefa street workout, plac do gier, chodniki i dojścia, ścieżka rowerowa, stojaki na rowery, ławki i kosze oraz nasadzenia, to elementy nowego miejsca w Szczebrzeszynie do relaksu i aktywnego wypoczynku. Teren ma również oświetlenie i monitoring.

Zaniedbana dotychczas działka gminna nr 1509 została zagospodarowana na cele turystyczno-rekreacyjne. W latach 80. XX wieku, w tym miejscu znajdował się plac zabaw dla dzieci z huśtawkami i karuzelami, ale po latach popadł w ruinę, podobnie jak i całe to miejsce. Teraz ożyje na nowo.

W odpowiedzi na ogłoszony przez Lokalną… Grupę™ Dział‚ania „Nasze Roztocze” konkurs, Gmina Szczebrzeszyn złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację projektu pn: „Zagospodarowanie terenu działki numer ewidencyjny 1509 w Szczebrzeszynie”. Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 245 058,00 zł.

Na teren siłowni można się dostać od ul. Ogrodowej, Dawida i Nowej.