Konferencja naukowa „Kościół i Ojczyzna”

8 października 2018

Konferencja naukowa „Kościół i Ojczyzna” odbędzie się 9 października 2018 roku w Szczebrzeszynie, a jej cele spójne są z wartościami Programu Wieloletniego Niepodległa i obejmują: zachęcanie odbiorców do aktywnego włączania się w świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości, popularyzację wiedzy na temat procesów odzyskiwania przez Polskę niepodległości z uwzględnieniem kontekstów regionalnych oraz pogłębienie wiedzy z zakresu współpracy Kościoła z Rzeczpospolitą – jego zaangażowanie w pielęgnowanie wartości patriotycznych i budowanie wolnego kraju po czasach zaborów.

Przebieg wydarzenia:

– godz. 8:00 – Kościół Parafialny pw. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie – Msza Święta celebrowana przez Księdza Biskupa Mariusza Leszczyńskiego

– godz. 10:00 – 12:00 – aula Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie

– inauguracja konferencji „Kościół i Ojczyzna”

– prezentacje naukowe:

Ksiądz Biskup dr hab. Mariusz Leszczyński (Biskup Pomocniczy Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej)

prof. dr hab. Piotr Krasny (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego)

dr hab. Michał Wyrostkiewicz (Wydział Teologiczny Katedra Historii Liturgii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)

– godz. 12:00 – 12:15 – przerwa

– godz. 12:15 – 13:15 – panel dyskusyjny i podsumowanie konferencji.

– godz. 13:15 – obiad

Konferencja „Kościół i Ojczyzna” skierowana jest do uczniów klas VI – VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie, rodziców, nauczycieli, a także społeczności lokalnej – mieszkańców Szczebrzeszyna.

Organizatorami wydarzenia są: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie i Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie. Konferencja zorganizowana została przy współpracy Miasta i Gminy Szczebrzeszyn oraz Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

Konferencja „Kościół i Ojczyzna” to przedsięwzięcie, które uzyskało zgodę na korzystanie z identyfikacji wizualnej Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

(Nadesłane)