Kandydaci już są. Fotel burmistrza czeka na jednego z nich

27 września 2018

Trzy osoby ubiegają się w najbliższych wyborach samorządowych o fotel burmistrza Szczebrzeszyna, są to: Henryk Matej, Grzegorz Rugała i Wojciech Świergoń.

Henryk Matej ma 59 lat i mieszka w Szczebrzeszynie. W latach 90. XX wieku pracował w Urzędzie Miasta w Szczebrzeszynie, później, przez pięć kadencji pełnił funkcję starosty zamojskiego. Kandyduje z własnego Komitetu Wyborczego.

Grzegorz Rugała, ma 33 lata i mieszka w Szczebrzeszynie. Jest przedsiębiorcą budowlanym. Kandyduje z KWW “Przedmieście Zamojskie=Razem”.

Wojciech Świergoń ma 58 lat, mieszka w Bodaczowie. W latach 1991 – 2008 był dyrektorem Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie. Kilka razy był wybrany do Rady Powiatu, działał w Zamojskim Stowarzyszeniu Samorządowym. Kandyduje na burmistrza z listy Prawa i Sprawiedliwości.

Ku zdziwieniu wielu mieszkańców Szczebrzeszyna, o ponowną kadencję nie ubiega się Marian Mazur, dotychczasowy burmistrz miasta. Jego nazwisko figuruje za to wśród kandydatów do Sejmiku Województwa Lubelskiego, znajduje się w okręgu nr 5 na liście nr 4 ( Koalicyjnego Komitetu Wyborczego PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA). Marian Mazur jest burmistrzem Szczebrzeszyna od 16 lat, wcześniej pracował jako zastępca burmistrza Piotra Mateja.

Wybory samorządowe na urząd wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich   odbędą się 21 października 2018 roku.