Zatrudniaj legalnie – radzą PIP i ZUS

26 września 2018

Prowadzisz firmę i chcesz przyjąć do pracy np. obywatela Ukrainy? Państwowa Inspekcja Pracy radzi, jak to zrobić i uniknąć niepotrzebnych kosztów, np. kar za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca. Trwa kampania „Pracuję legalnie”, skierowana do pracowników i pracodawców.

 

– Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wskazują, że zatrudnienie bez umowy i bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego to nadal jeden z najważniejszych problemów polskiego rynku pracy. Dotyczy to również pracy cudzoziemców – mówi Katarzyna Fałek-Kurzyna z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie.

Same kontrole to za mało, żeby ograniczyć nielegalne zatrudnienie, dlatego PIP prowadzi także kampanię informacyjno-edukacyjną.

– Uświadamiamy w niej, że zatrudnienie w formie stosunku pracy to uczciwy standard i jest korzystne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy – dodaje Fałek-Kurzyna.

Partnerem strategicznym kampanii jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Instytucja przypomina, że praca w szarej strefie, bez ubezpieczenia społecznego, ma negatywne konsekwencje. Nie daje prawa do świadczeń z ubezpieczenia, takich jak zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, renty, odszkodowania za wypadki przy pracy. Praca bez odprowadzania składek oznacza też brak oszczędności emerytalnych w ZUS.

Kampania „Pracuję legalnie” jest skierowana zarówno do Polaków, jak i cudzoziemców, którzy już pracują lub zamierzają podjąć pracę w Polsce. Chodzi w szczególności o obywateli Ukrainy, którzy stanowią większość wśród zatrudnionych w naszym kraju obcokrajowców. W ostatnich latach ich liczba dynamicznie rośnie. Według danych z końca lipca w województwie lubelskim ponad 17,5 tys. cudzoziemców miało ubezpieczenie emerytalno-rentowe w ZUS (o 10 tys. więcej niż dwa lata temu). W tej grupie 12,8 tys. osób to Ukraińcy.

Częścią kampanii „Pracuję legalnie” są poradniki dla pracowników i pracodawców – w języku polskim i ukraińskim. Organizatorzy zapraszają też do skorzystania z konsultacji telefonicznych. Poradę z zakresu legalności zatrudnienia – w języku ukraińskim – można uzyskać pod numerem 22 391 83 60 w godzinach 9.00-15.00 (od poniedziałku do piątku), natomiast pod numerem 22 111 35 29 w godzinach 16.00-20.00 (od poniedziałku do środy). Przydatne informacje można znaleźć także w portalu www.prawawpracy.pl.

(Nadesłane)