Wnuk doktora Klukowskiego na tegorocznych obchodach wkroczenia do Szczebrzeszyna oddziału AK „Podkowy”

13 lipca 2018

W dniu 12 lipca br. w delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, na której przedstawiono informację na temat organizowanych po raz kolejny przez ŚZŻAK Okręg Zamość uroczystości obchodów wkroczenia do Szczebrzeszyna oddziału Armii Krajowej dowodzonego przez por. Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”.

Foto: ŚZŻAK O/Zamość/ Nadesłane

Tegoroczne uroczystości wkroczenia do Szczebrzeszyna oddziału Armii Krajowej dowodzonego przez por. Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa” będą miały wyjątkowy charakter ze względu na uczestniczenie w nich wnuka śp. dr Zygmunta Klukowskiego – Andrew Klukowskiego. Andrew Klukowski przez wiele lat mieszkał w USA, a obecnie w Tajlandii.

Andrew Klukowski wraz z siostrą Helen Klukowski-May wyrazili zgodę na wznowienie, wydanie przez ŚZŻAK O/Z, fundację Szczebrzeszyn Kultur oraz RPN Materiałów do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939-1944. Zbiór ten, w latach 1945-1947, zebrał, opracował i  wydał dr Zygmunt Klukowski. Na ww. „Materiały” składają się Terror niemiecki na Zamojszczyźnie 1939-1944 – Zamość 1945, Zamojszczyzna w walce z Niemcami 1939-1944 – Zamość 1946, Niemcy i Zamojszczyzna 1939-1944 – Zamość 1946 oraz Dywersja na Zamojszczyźnie 1939-1944 – Zamość 1947. Publikacja ta stanowi bardzo cenny zbiór relacji, wspomnień i fragmentów pamiętników świadków historii z okresu niemieckiej okupacji Zamojszczyzny.

Będzie to pierwsze, od czasu jedynego powojennego wydania, wznowienie kompletnej tekstowo, 4-tomowej pozycji.

Książka została wydana staraniem współpracujących ze sobą organizacji oraz instytucji: Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Roztoczańskiego Parku Narodowego, fundacji Szczebrzeszyn Kultur.

Dedykację do nich napisał wnuk doktora, Andrew Klukowski. Książki zostaną przekazane i podpisane przez Andrew w trakcie organizowanych uroczystości w Szczebrzeszynie.

Małgorzata Piłat, prezes fundacji Szczebrzeszyn Kultur poinformowała, że jest dla niej zaszczytem współorganizacja ww. uroczystości, która już na trwale wpisała się do kalendarza imprez organizowanych w mieście posiadającym tak duże tradycje historyczne i kulturalne. Przypomniała, że uroczystość ta posiada nie tylko walor historyczny oraz edukacyjny, ale przede wszystkim patriotyczny, i doskonale wpisuje się w obchodzony w tym roku jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości; umożliwi także przywołanie emocji towarzyszących mieszkańcom miasteczka w momencie wyzwolenia spod okupacji niemieckiej, utrwalając wydarzenia historyczne w pamięci społeczności lokalnej i inspirując do refleksji nad ceną wolności. Ww. wyraziła także radość z faktu, że w tym roku uroczystość przyjmie szczególny charakter w związku z przyjazdem Andrew (przyleci do Szczebrzeszyna aż z Tajlandii), wnuka dra Zygmunta Klukowskiego.

skazała, że Materiały do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939 – 1944, pod red. dra Zygmunta Klukowskiego, to przykład literatury faktu z ubiegłego stulecia, ukazujące egzystencję  mieszkańców Szczebrzeszyna i Zamojszczyzny w czasie dotkliwej próby dziejowej, jaką była II wojna światowa. Dodała, że na kartach tego dzieła tworzy się opis życia w świecie terroru przeplatany przykładami patriotyzmu i heroizmu Polaków.

Jak informują organizatorzy, w podobnym tonie wypowiedział się współpracujący z organizatorami uroczystości,  reprezentujący mieszkańców Szczebrzeszyna Wojciech Świergoń, który społecznie zaangażowanie się w ten projekt.

Na zakończenie konferencji głos zabrał poseł Sławomir Zawiślak, który podkreślił wyjątkowość tegorocznych uroczystości w Szczebrzeszynie.

-Jak co roku przywołamy bohaterskie czyny wybitnego dowódcy AK, por. T. Kuncewicza ps. Podkowa i jego żołnierzy a także postać dra Zygmunta Klukowskiego, jego niewątpliwe zasługi dla Ojczyzny,  mieszkańców regionu oraz jego  ważny dorobek pisarski – powiedział Sławomir Zawiślak..

Jak podkreślił cieszy go bardzo, że udało się – mimo dużego wysiłku finansowego – doprowadzić do wydania tak cennej publikacji. Ważne jest też, że dzięki podjętej przez wydawców decyzji dzieło dr. Z. Klukowskiego będzie bezpłatnie przekazane mieszkańcom regionu (część także podczas niedzielnych uroczystości ) oraz zainteresowanym instytucjom.

-Mimo druku znacznej ilości książek prosimy o zgłaszanie się do siedziby ŚZŻAK Okręg Zamość ( kontakt www.akzamosc.pl ) wszystkich zainteresowanych pozyskaniem książki, przedstawicieli instytucji, szczególnie bibliotek z naszego regionu – apeluje poseł.

Zauważył, że od 5 lat ŚZŻAK O/Z organizuje wspomniane uroczystości własnym staraniem niestety bez wsparcia finansowego samorządu. Dlatego złożył serdeczne podziękowanie dla Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który docenił przygotowany przez ŚZŻAK Okręg Zamość wniosek i także w tym roku dofinansował zadanie publiczne pn. Uroczystości patriotyczne obchodów 74 rocznicy wkroczenia do Szczebrzeszyna Oddziału Armii Krajowej dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”. Dodatkowo projekt ten uzyskał zgodę na posługiwanie się identyfikacją wizualną Programu Wieloletniego „Niepodległa”, którego koordynatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Równie serdecznie podziękował wszystkim współorganizatorom za wielkie wsparcie dla organizowanej wspólnie uroczystości, która przypomina tragizm II wojny światowej oraz godną postawę naszych przodków, którzy w tym trudnym czasie mieli wielką wolę i siłę by z hasłem „ Bóg, Honor, Ojczyzna” walczyć o wolność Ojczyzny, w obronie współbraci.

Prezes Zawiślak w imieniu organizatorów zaprosił wszystkich mieszkańców regionu na uroczystości 22 lipca podczas, których po mszy świętej, ceremoniale wojskowym będą ww. atrakcje także pokaz sprzętu wojskowego, rekonstrukcja historyczna, poczęstunek w postaci wojskowej grochówki.