GDDKiA szuka projektanta obwodnicy Szczebrzeszyna

9 czerwca 2018

DK 74. Foto: Tomasz Gaudnik/ Archiwum

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Lublinie ogłosiła przetarg na wykonanie projektu obwodnicy Szczebrzeszyna. Będzie to całkowicie nowy odcinek drogi krajowej nr 74 omijający nasze miasto.

GDDKiA w Lublinie prowadzi działania, które mają wyprowadzić ruch tranzytowy poza Janów Lubelski i Szczebrzeszyn. Właśnie ogłoszono dwa przetargi na zaprojektowanie nowych odcinków DK 74.

-Wyłonione w przetargu biura projektowe będą miały 32 miesiące na opracowanie dokumentacji. Ich zadaniem będzie przeanalizowanie możliwości poprowadzenia nowej drogi, wskazanie kilku wariantów przebiegu, opracowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, a w dalszym etapie zaproponowanie bardziej szczegółowych rozwiązań dla wskazanego decyzją środowiskową wariantu przebiegu drogi – informuje GDDKiA w Lublinie.

Biuro projektowe, które wygra przetarg będzie musiało przygotować m.in. analizę i prognozy ruchu, opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów projektowania dróg (mapa do celów projektowych), dokumentację geologiczną, hydrogeologiczną, geotechniczną i środowiskową. Opracuje także materiały do przeprowadzenia oceny i audytu BRD, a także materiały techniczne z rozwiązaniami projektowymi w zakresie branży drogowej, mostowej i branż towarzyszących.

Po otrzymaniu decyzji środowiskowej i dokumentacji STEŚ-R ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie projektu budowlanego nowych odcinków DK74 (oprócz obwodnicy Szczebrzeszyna zaprojektowana ma być droga omijająca Janów Lubelski).

-Mając komplet dokumentów i pozwoleń wyłonimy wykonawców tras, których realizacja pozwoli wyprowadzić ruch z centrum Janowa Lubelskiego i Szczebrzeszyna. To kolejny element działań prowadzonych przez GDDKiA na tej drodze – dodaje lubelska GDDKiA.

Dotychczas oddano do ruchu obwodnice Frampola i Hrubieszowa, kończy się przetarg na wyłonienie wykonawcy rozbudowy odcinka od Frampola do Gorajca, opracowywana jest dokumentacja na rozbudowę kolejnego odcinka „74” od Gorajca do Szczebrzeszyna oraz trwa procedura uzyskania przez GDDKiA decyzji środowiskowej na korektę przebiegu trasy omijającej Gorajec. Opracowywana jest także dokumentacja na rozbudowę odcinka Jarosławiec – Miączyn i przygotowywane jest ogłoszenie przetargu na odcinek od Zamościa do Miączyna.

Termin składania ofert na projekt mija 18 lipca 2018r.

Szczegóły przetargu są dostępne na STRONIE GDDKiA.