Szkoły z naszej gminy realizują unijny projekt. Otrzymały nowy sprzęt

24 maja 2018

Drukarka 3D w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie zakupiona z unijnego dofinansowania. Foto: SP Nr 1 w Szczebrzeszynie/Nadesłane

„Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn” pod taka nazwa gmina Szczebrzeszyn realizuje w pięciu szkołach projekt dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie kształcenia ogólnego w: Szkole Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie, Szkole Podstawowej w Bodaczowie, Szkole Podstawowej w Wielączy, Gimnazjum w Szczebrzeszynie i Gimnazjum w Bodaczowie, poprzez realizacje dodatkowych zajęć dydaktycznych dla uczniów i kursów zawodowych dla nauczycieli.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach rozwijających lub wyrównawczych z języka angielskiego i matematyki oraz zajęciach odbywających się metoda eksperymentu z przyrody, fizyki i chemii. Dodatkowo uczniowie gimnazjów będą mieli możliwości uczestniczyć w zajęciach grupowych i/lub indywidualnych z doradztwa zawodowego.

We wszystkich szkołach biorących udział w projekcie odbędą się zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe w systemie VCC w formie kursów: DigComp poziom A, systemy prezentacji informacji w biznesie, multimedia w reklamie oraz dla gimnazjów grafika komputerowa. Zakończenie kursu i uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu będzie wiązało się z wydaniem certyfikatu i uzyskaniem kwalifikacji.

W ramach projektu zostały doposażone w pomoce naukowe i sprzęt dydaktyczny pracownie przedmiotowe (biologiczna, chemiczna, fizyczna i przyrodnicza). W ten sposób zostały stworzone warunki dogodne do pracy metoda eksperymentu. Zakupiony został sprzęt komputerowy (tablice interaktywne, laptopy i drukarki 3D).

Wartość projektu to 1 094 201 ,88 zł, z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 1 038 621 ,88 zł.

Tablica interaktywna w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie. Foto: SP Nr 1 w Szczebrzeszynie/ Nadesłane

(Nadesłane)