Program rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn na najbliższe lata

4 lutego 2018

Widok na miasto. Foto: Tomasz Gaudnik/ Archiwum

Gmina Szczebrzeszyn, parafie jak też prywatni inwestorzy chcą pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej na zrealizowanie szeregu inwestycji w naszej gminie. Wśród nich znalazły się m.in.: Budowa Centrum Muzealno – Edukacyjnego w Szczebrzeszynie wraz z amfiteatrem, budowa Kanalizacji sanitarnej – etap IV, przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zamojskiej oraz zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego wraz z odbudową wieży zamkowej w Szczebrzeszynie.

O tych i innych inwestycjach w naszej gminie można przeczytać w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn na lata 2016-2023. Lista inwestycji znajduje się na stronach od 67 do 82.

Skomentujesz?