REKLAMA

Szkoła muzyczna będzie w nowym miejscu

Po remoncie do dawnego internatu wprowadzi się szkoła muzyczna. Fot. Tomasz Gaudnik

Po remoncie, działająca w Szczebrzeszynie Szkoła Muzyczna I stopnia przeniesie się do nowego budynku po dawnym męskim internacie szkolnym przy ul. Zamojskiej.

W listopadzie 2010 roku Rada Powiatu Zamojskiego przekazała w formie darowizny PSM w Szczebrzeszynie budynek po byłym internacie szkolnym, który znajduje się przy Zespole Szkół Nr 1.

Szkoła Muzyczna istnieje w Szczebrzeszynie od 1980 roku. Wtedy na bazie Państwowego Ogniska Muzycznego, dzięki staraniom mgr Arkadiusza Czajki, utworzono filię Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Szymanowskiego w Zamościu. Dwa lata później, na mocy zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 czerwca 1982 roku powstała Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szczebrzeszynie, jako samodzielna jednostka budżetowa. Była drugą szkołą muzyczną w regionie zamojskim i jedyną w Polsce, w mieście o tak małej liczbie mieszkańców (5 tys.). Dyrektorem został mgr Arkadiusz Czajka (jest nim do dnia dzisiejszego – red.).
W październiku 2010 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał szkole imię Karola Namysłowskiego.

Szkoła w swojej historii kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę. Obecnie mieści się przy ul. Zamojskiej 56. Niedługo przeniesie się jednak do nowego miejsca.

ZOBACZ TAKŻE

4 thoughts on “Szkoła muzyczna będzie w nowym miejscu”

  1. ” Niedługo przeniesie się do nowego miejsca” ??? To znaczy kiedy ? Po wyborach czy po Euro 2012 ?
    Czy są jakieś bardziej szczegółowe informacje, bo z tej nie wiele wynika. Warto by przy okazji przeprowadzki przywrócić II stopień. Nareszcie odetchniemy. Do dzieła !

  2. Nowo wyremontowana ????? I deski w oknach???Czy ktoś się za bardzo zagalopował,czy postradał zmysły??Może to ktoś wyjasnić??A może to ma być szkoła dechami zabita!!

Comments are closed.