Kompostownia będzie, ale nie prędko

W marcu br. pisaliśmy, że przy oczyszczalni ścieków w Szczebrzeszynie powstanie kompostownia odpadów biodegradowalnych. Owszem, powstanie, ale okazuje się, że nie tak szybko.

Kompostownia ma zajmować teren o powierzchni prawie 1,5 hektara, wszystko będzie ogrodzone i obsadzone dookoła pasem zieleni.
Główna instalacja ma się składać z dwóch modułów kompostujących, wykonanych w technologii żelbetowej o łącznej powierzchni 180 metrów kw.  oraz wiat i utwardzonych placów.

Zakupione zostaną także maszyny m.in.mobilne sito bębnowe i koparko-ładowarka.

Do produkcji kompostu będą wykorzystywane odpadki biodegradowalne z gospodarstw domowych m.in. papier, resztki zieleni, odpadki organiczne, a także osady ściekowe z miejscowej oczyszczalni, które przez okres kilku tygodni będą poddawane procesom biologicznym.

Pryzmy kompostowe mają być zabezpieczone przed wydostawaniem się cieczy i nieprzyjemnych zapachów. Do tego celu zostaną wykorzystane specjalne membrany.

Po procesie intensywnego kompostowania i dojrzewania kompost będzie wykorzystywany do rekultywowania obszarów zdegradowanych oraz w rolnictwie.

Kompostownia ma być eksploatowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczebrzeszynie.

Inwestycja jest realizowana w ramach unijnego projektu pod nazwą „Uzupełnienie zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczebrzeszyn” z RPO Województwa Lubelskiego, Działanie 6.1 Ochrona i Kształtowanie Środowiska – Kategoria II Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 1 671 947,19 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 2 229 262,92 zł.

Wszystko ma być wykonane do końca maja 2013 roku

“Szczebrzeszyn.info”

One Response to Kompostownia będzie, ale nie prędko

  • Mam pytanie to chyba dotyczy tej kompostowni po wioskach spacerują pracownice ZGKiM i wypytują o kompostowniki. Jeżeli takowego nie mam to grozi za to jakaś kara. O co kaman z tym wszystkim proszę o odpowiedz.